การเปิดเวทีพูดคุยให้เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่น่าสนใจมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ โดยจะเชิญผู้ประกอบการ จากหลายสาขา ที่ทำธุรกิจในขนาดต่างๆ กัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบมุมมองที่ครอบคลุมและครบถ้วนให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เป็นแนวทางให้แก่ผู้ร่วมสัมมนา ในหัวข้อเฉพาะที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้