เปลี่ยนแล้วรวย

99 เปอร์เซ็นต์ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศไทยคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จึงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศเป็นอย่างมาก แต่แม้ว่าจะมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ แต่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในหลายๆ ด้านที่รวมไปถึงการผลิตสินค้าให้น่าดึงดูดใจและเป็นที่ต้องการของตลาด หากกลุ่ม SMEs ไทยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่ถูกต้อง ก็มีโอกาสที่พวกเขาจะนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปใช้แก้ปัญหานี้ได้อย่างครบวงจร ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของ SMEs ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงมุ่งหวังที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกลยุทธ์การออกแบบ มาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทยภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนแล้วรวย’ (CHANGE SMEs) โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะติดอาวุธทางปัญญา แนะแนวทางแก้ไขปัญหาธุรกิจ รวมไปถึงแนะนำนักออกแบบที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้วย

รายการ

มาเปลี่ยนธุรกิจ SMEs ของคุณให้แกร่ง ด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ใช้กลยุทธ์การออกแบบในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ กับโครงการ “CHANGE SMEs: เปลี่ยนแล้วรวย” โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

โครงการ “CHANGE SMEs: เปลี่ยนแล้วรวย” ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรมหลักคือ:
ดูแล้วรวย
คลิปวิดีโอที่เล่าถึงการพัฒนาธุรกิจในแบบดูสนุก ย่อยง่าย
ฟังแล้วรวย
ฟังแนวคิดโดนๆ จากเจ้าของธุรกิจ SMEs ผู้ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้า
ถามแล้วรวย
รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
เรียนแล้วรวย
ติวเข้มความรู้ด้านกลยุทธ์การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบธุรกิจ
ทำแล้วรวย
ทำจริงกับเวิร์คช็อปที่จะเน้นการทำงานจริง บนโจทย์จริง