การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวแก่เจ้าของธุรกิจ SMEs โดยจะให้เวลาปรึกษา 30 นาทีต่อหนึ่งธุรกิจ และมีการคัดกรองผู้ขอเข้ารับคำปรึกษาตามหัวข้อที่กำหนด 5 เรื่อง คือ 1) แบรนด์ดิ้ง 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4) โมเดลธุรกิจ และ 5) การหาทุน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าของธุรกิจ SMEs ได้เข้าใจถึงปัญหาและโอกาสที่กำลังเผชิญอยู่ รวมทั้งสามารถมองเห็นแนวทางการแก้ไขหรือการต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต

ลงทะเบียน
16 ที่ปรึกษา งานเปลี่ยนแล้วรวย